Κανονισμοί της σχολής μας

  1. Η Σχολή λειτουργεί από 1 Οκτώβρη έως 30 Ιούνη (τον Σεπτέμβριο εγγραφές και έναρξη μαθημάτων) και ακολουθεί όλες τις Σχολικές γιορτές κ αργίες όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Σε περιπτώσεις προβών και εκδηλώσεων τα μαθήματα θα παραδίδονται και σε ημέρες αργίας πάντα μετά από συνεννόηση με γονείς και μαθητές.
  2. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μέσα στη πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής των μαθημάτων, εκτός σοβαρού προβλήματος υγείας, οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων για το διάστημα αυτό.
  3. H διάρκεια του μαθήματος είναι 50 λεπτά. Οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται για το μάθημά τους τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα.
  4. Παρακαλούμε οι μαθητές να μην αφήνουν χρήματα ή είδη αξίας στα αποδυτήρια. Σε περίπτωση απώλειας η σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.
  5. Τα τμήματα οργανώνονται σύμφωνα με την ηλικία και την επίδοση των μαθητών και ύστερα από πρόταση των καθηγητών της Σχολής.
  6. Οι γονείς να ζητούν πληροφορίες για την πρόοδο των παιδιών τους από τους καθηγητές της Σχολής και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις. Παρακαλούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο να απευθύνεστε στη διεύθυνση της Σχολής.
  7. Παρακαλούμε οι γονείς ή οι μαθητές να ενημερώνουν τους καθηγητές σε περίπτωση κάποιας σοβαρής πάθησης.
  8. Δεν επιτρέπεται η παρουσία των γονέων μέσα στη αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο μετά από άδεια. Κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς θα υπάρχουν "ανοιχτά μαθήματα".
  9. Για τους γονείς που επιθυμούν να παραμείνουν στη Σχολή κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, υπάρχει χώρος αναμονής.
10. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα κινητά τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα.
11. Σε περίπτωση που η Σχολή χάσει μάθημα, για παράδειγμα λόγω ασθένειας καθηγητή, είναι υποχρεωμένη να αναπληρώσει.